آرشیو تگها: "ترامپولین خانگی"

توسطمدیریت

ترامپولین کودک

ترامپولین کودک | بازی ترامپولین برای کودک خرید و فروش | قیمت ترامپولین | تولید کننده و ساخت و سازنده ترامپولین خانگی و شهر بازی کودک

ترامپولین قطر 3
ارتفاع: از کف تا زمین 90 CM
ارتفاع: از تخته کف ترامپولین تا بالا 2 متر و 80 CM
جنس ترامپولین حفاظ دار:برزنت و بسیار محکم و ایمن
تحمل وزن: تا 90 کیلو گرم
مزایای استفاده از ترامپولین حفاظ دار:
1- تقویت حس تعادل
2- تقویت حس ویستبولار
3- موثر برای کودکانی که اختلال ادراک عمیق دارند
4- کمک به توقیت مدارها در مغز و به دنبال آن بال رفتن انگیزه توجه و هیجان د رکود
5- تقویت مخچه کودک
________________________________________

ارتباط با مدیریت